Artikel van Sam van Rooy geweigerd door hoofdredacteur van Knack.be

Eindelijk een heldere en terechte vergelijking tussen islam en nationaalsocialisme

door Redactie Islam 2.069 keer gelezen 0

Niet alle vergelijkingen zijn nog toegestaan. Islam en nationaalsocialisme mogen vaak niet in één adem worden genoemd.

Onderstaand opiniestuk werd geweigerd door Knack.be-hoofdredacteur Jago Kosolosky.

Jago Kosolosky: ‘Nationaalsocialisme vergelijken met een religie publiceer ik niet.’ Ja, dat was nu net mijn stelling… dat de islam een politieke ideologie is, eerder dan een religie. En een jaar geleden publiceerde Knack.be wel een opiniestuk waarin de Iraanse activiste Darya Safai ‘extreem islamisme’ vergelijkt met het nationaalsocialisme (in een opiniestuk op deredactie.be liet Safai de term ‘extreem’ weg en vergeleek ze ‘het islamisme’ met het nazisme). Toen het stuk van Safai verscheen, was Kosolosky nog geen hoofdredacteur van Knack.be, maar opvallend is het in elk geval: kennelijk is het voortaan taboe om te wijzen op fundamentele overeenkomsten tussen de islam en het nationaalsocialisme.

Elke leer, systeem, religie of ideologie heeft een essentie, een kernboodschap. Men spreekt van ‘het christendom’, ‘het communisme’, ‘het nationaalsocialisme’, ‘het jodendom’, ‘het boeddhisme’ enzovoort, omdat ze bepaalde, essentiële of fundamentele kenmerken bezitten die ons, ondanks enkele of misschien zelfs vele stromingen en vertakkingen, toelaten iets te zeggen… ook over iets als bijvoorbeeld ‘de islam’. Dat is niet alleen logisch en rationeel, het is ook onontbeerlijk. En gewoon onvermijdelijk: zo niet wordt werkelijk alles relatief en is alles inwisselbaar. Dan wordt elke kwalificering, elk politiek beleid, en zeker wetenschap onmogelijk. Helaas is dat precies wat de postmoderne tijdgeest kenmerkt: waarheid is relatief, anything goes. Overigens moet worden opgemerkt dat de leer, het systeem, de religie of ideologie geenszins hetzelfde is als, of samenvalt met de aanhangers of belijders ervan.

Vrijwel iedereen zal het erover eens zijn dat het nationaalsocialisme verwerpelijk is. Niet het ‘radicale’, ‘extremistische’, ‘militante’ of ‘fundamentalistische’ nationaalsocialisme is verwerpelijk, ook niet bepaalde stromingen binnen of vertakkingen van het nationaalsocialisme, maar hét nationaalsocialisme. Niemand zal het bovendien in zijn hoofd halen om te spreken van een ‘gematigd nationaalsocialisme’, net zoals niemand zal ijveren voor een ‘Europees’ of ‘rationeel’ nationaalsocialisme. Hetzelfde geldt voor het communisme, al heeft men wel pogingen ondernomen om tot een zogenaamd ‘eurocommunisme’ te komen, wat uiteraard is mislukt: water en vuur zijn nu eenmaal onverenigbaar.

Inzake de islam echter is de gevestigde opvatting, de pensée unique, dat ofwel dé islam niet bestaat, en men met dit begrip dus alle kanten uit kan, ofwel dat dé islam in essentie hetzelfde is als met name jodendom en christendom, en zodoende een religie als alle andere. Terwijl terecht wordt gesteld dat niet alle aanhangers van een bepaalde religie over dezelfde kam kunnen worden geschoren, scheert men doorgaans wel op simplistische wijze alle religies over één kam. Terwijl toch allereerst de vraag gesteld zou mogen worden, of de islam niet in de eerste plaats een politieke, totalitaire ideologie is. Volgens de ons in 2016 ontvallen arabist Urbain Vermeulen is de islam eerder wet en recht dan religie. De Hongaarse auteur György Konrád stelde recent: ‘Na het nazisme en communisme is de islam de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.’ Kenmerken ervan zijn toch het Führerprinzip (Mohammed), Übermenschlichkeit (moslim versus niet-moslim), totalitarisme (islam betekent onderwerping en is allesomvattend), expansiviteit en oorlogszucht (jihad). En zijn Jodenhaat, of de rol van de vrouw als broedmachine dan onislamitisch? Was Churchill soms stomdronken toen hij over Mein Kampf zei: ‘Hier had men dan de nieuwe Koran, vol blind geloof in de oorlog: gezwollen van taal, breedsprakig en vormloos – maar onheilspellend.’

Lees verder op verenoflood.nl.

Reacties