"Populisme is een demoniserend label van de gevestigde orde, voor bewegingen die de gevestigde orde bedreigen"

René Cuperus breekt in Reformatorisch Dagblad lans voor Buma

door Redactie Den Haag 1.402 keer gelezen 0

Sommige intellectuelen zijn nu eenmaal eerlijker. René Cuperus is nu eenmaal zo iemand. In een interview in het Reformatorisch Dagblad legt hij uit waarom Buma als enige ziet dat Nederland fragiel is en van zijn elitaire randjes moet worden ontdaan.

De cruciale passage over Buma is:

Welke Nederlandse politicus neemt het populisme in uw ogen het meest serieus?

„Van de partijleiders die nu onderhandelen over een nieuw kabinet is mijn hoop vooral gevestigd op Buma. Bij de anderen proef ik te veel een misplaatst optimisme dat het populisme definitief is verslagen en dat een groen-rechtse agenda het nieuwe bindmiddel kan zijn tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Alsof dat het antwoord is op de populistische veenbrand in onze samenleving. Ik vrees dat een kabinet voor alleen hoog opgeleiden uit de Randstad meer populisme gaat opleveren. Buma heeft in mijn ogen het best in de gaten hoe fragiel Nederland is en hoe belangrijk het is dat komende kabinetsplannen tijdig van hun elitaire kantjes worden ontdaan.

Over immigratie en radicale islam is hij ook duidelijk: 

Wat we in elk geval moeten doen, is onze democratie weerbaarder maken tegen het salafisme, tegen de antiwesterse radicale islam. Er moeten ruimere mogelijkheden komen om antidemocratische shariabewegingen te verbieden, vergelijkbaar met wat er in Duitsland kan.”

[...]

„Toen de vluchtelingenstroom in 2015 op gang kwam, realiseerden veel mensen zich in mijn ogen nog onvoldoende in wat voor mondiale wanorde Europa gezien de situatie in Afrika en het Midden-Oosten terecht is gekomen. De Wiardi Beckman Stichting komt begin juni met een boek dat niet voor niets ”De vluchtelingencrisis als reality test” als ondertitel heeft. Daarin wordt onder meer gepleit voor een soort EU-marshallplan, gericht op het stabiliseren van Afrika. Het is daar de hoogste tijd voor. Ons naoorlogse samenlevingsmodel, met onze democratie en verzorgingsstaat, is te waardevol om existentieel op de proef te worden gesteld.

Als de Europese buitengrenzen onvoldoende worden bewaakt en het aantal op te vangen vluchtelingen niet is begrensd, kun je geen draagvlak verwachten voor het opvangen van enorme aantallen nieuwkomers. Verder vraag ik me af waarom de integratie in ons land zo slecht is georganiseerd. Migranten en vluchtelingen moeten zelfredzaam geld lenen en dat besteden bij vaak malafide integratiebureautjes. We weten allemaal tot welke sociale drama’s dat leidt. Het valt toch niet uit te leggen dat zo’n beetje de hele Eritrese gemeenschap in Nederland voor de komende vijftig jaar op een uitkering zit? Waarom hebben we op tv eigenlijk geen kanaal waarop je 24 uur per dag taallessen voor nieuwkomers kunt volgen? Een soort Nederland 5; ik ben daar voor.”

Lezen dus!

Reacties