Statement

REDACTIONEEL STATEMENT VAN PAUWNIEUWS - Lees over de symboliek van de pauw.

We zullen alles moeten herstellen om een nieuw en beter Europa te scheppen
(vrij naar Tancredi in Il Gattopardo van Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Om alles bij het oude te houden zullen we alles moeten veranderen”

Beste trotse burger als u nog bestaat,

Als moedige journalistieke start-up zijn wij onschuldig. Toch openen wij dit brandschrift met een mea culpa namens de hele mondiale journalistiek. We hebben u heel erg beetgenomen de laatste decennia. De ruimte van de persvrijheid hebben we niet benut. Er is sprake geweest van gigantische zelfcensuur door psychologisch laf conformisme. In landen met openlijke censuur van staatswege waren burgers beter af omdat men daar tenminste wist dat enkel dissidenten en andere verdrukten de waarheid spraken.

In het westen dachten we echt dat CNN, de nationale staatsomroepen en de grote kranten ons eerlijk informeerden. Dat is fataal gebleken. Denk aan de vele onnodige oorlogen. Denk aan de permanente gezondheidscrisis in ontwikkelingslanden én in het westen. Denk aan de immigratieproblematiek. Denk aan de angstindustrie van de milieubeweging. Denk aan de werkelijke milieuproblemen die nooit op de agenda kwamen. Denk aan de permanente aanval op gezonde vaderlandsliefde en de vernietiging van de natiestaat. Dat had allemaal een veel kritischer blik behoefd. Daarom excuses en beterschap! 

De journalistiek is in het vrije westen haar kritische zin echt compleet kwijtgeraakt. Er wordt nog steeds prachtig prozaïsch geschreven. Soms zijn de analyses raak. Een enkele keer mag een dwarsdenker als columnist zijn hart luchten. Soms wordt zowaar een echt tegengeluid doorgelaten. De algemene teneur in journalistiek Nederland is er een van zelfgenoegzaamheid van een elite die weet wat het beste is voor het volk. Waarom?

Het is onduidelijk in welke mate deze elite als topverdieners in organisaties is "gekocht" door het corporatistisch georganiseerde grootkapitaal. Want de grote multinationals hebben baat bij een eenvormige markt van willoos consumerende burgers. Het is onduidelijk in hoeverre het journalistieke geweten in slaap is gesust door weer andere grote organisaties die het morele gelijk claimen door te wapperen met de resultaten van gecorrumpeerde wetenschap. Denk aan de tot een natuurvijandige moloch uitgegroeide milieubeweging. Het is onduidelijk in hoeverre het onderwijs debet is aan het verval van zelfstandig kritisch denken in Nederland. Het is onduidelijk in hoeverre globalisten opzettelijk met een cultuurmarxistisch programma onze volkszin en ons gezonde verstand in een hoekje heeft gedrukt. 

Feit is dat burgers op een heel aantal terreinen bewust of onbewust in het ootje worden genomen door de elite die juist "noblesse oblige" voor het volk zou moeten werken. Pauwnieuws wil gezonde trotse burgers eerlijk voorlichten over geopolitiek, economie, milieu, klimaat, natuur, gezondheid, voeding en onze individuele en nationale belangen op al die terreinen. Pauwnieuws is een algemene nieuwswebsite die de kennis van topexperts koppelt aan het gezonde verstand van de man of vrouw op straat.    

Waarom de pauw als symbool of mascotte? Een pauw is trots, maar staat ook voor kennis, raffinement en inzicht over de complexiteit en dwaling van het journalistieke inzicht. Journalisten mogen niet langer werkezeltjes zijn ddie meehelpen ons wereldbeeld te verdraaien. Een pauw is zichtbaar, staat middenin de kamer, is de waarheid die alsmaar weggeluld wordt maar toch aanwezig is, de olifant in de kamer. Pauw staat voor een duidelijke zichtbare journalistiek die kleur bekent. 

Pauwnieuws prikt propaganda door. Wij denken, vragen, schrijven en beuken door waar andere nieuwsmedia het angstzweet uitbreekt. Wij wantrouwen de macht en de elite. Wij koesteren dwars- en vrijdenkers in het bedrijfsleven, de politiek, de wetenschap en de culturele sector. 

Wij pretenderen nooit de waarheid in pacht te hebben. Wij zoeken ook niet overal de nuance en denken al helemaal niet dat de waarheid in het midden ligt. Wij werken vanuit de gedachte dat er in elk tijdgewricht een concrete richting is waarin een samenleving het beste kan bewegen al was het als correctie op foute ontwikkelingen in het verleden. 

Actiepunten:

  • Herstellen open debat
  • Herstellen journalistiek
  • Herstellen waarheidsvinding
  • Herstellen vaderlandsliefde
  • Herstellen volksgezondheid
  • Herstellen natuurwaarden
  • Herstellen religiositeit
  • Herstellen techno-optimisme
  • Bouwen aan betere toekomst

Reageren via  redactie@pauwnieuws.nl

Foto pauw: Alex Pronove 

Hoofdredacteur Pauwnieuws.nl: Hajo Smit
Pauwnieuws.nl is een productie van Nieuws van de Pauw B.V.